Ostrá Lúka 2018

8 fotografií

Ústecká21 2018

22 fotografií

Dobšiná 2018

24 fotografií

Slovakia Baba 2018

35 fotografií

Jahodná 2018

17 fotografií
3 videá

Zaluž 2018

23 fotografií
3 videá

Priebežné výsledky MSR PAV 2018