Proplusco Slovakia Baba 2017 – Akreditácie a informácia pre médiá

    Žiadne športové podujatie sa nezaobíde bez informovania verejnosti médiami a inak tomu nie je ani pri podujatí Proplusco Slovakia Baba 2017.
    
    Organizátor Autoklub Slovakia Baba o.z. dnešným dňom zverejnil na oficiálnej stránke akreditačné pravidlá pre médiá, ako aj akreditačný formulár na podujatie. Akreditačné predpisy odporúčame poriadne preštudovať a riadiť sa pri žiadosti o akreditáciu podľa pokynov organizátora !
    
    Upozorňujeme, že uzávierka média akreditácií končí dňa 5.7.2017 o 23:59 hodine. Po tomto termíne už nie je možné žiadosť o akreditáciu akceptovať.
    
    Miro Majláth
    tlačový tajomník Proplusco Slovakia Baba 2017

    

Proplusco Slovakia Baba 2017 - Akreditačné pravidlá a podmienky
    

Proplusco Slovakia Baba 2017 - Accreditation rules and conditions
    

Proplusco Slovakia Baba 2017 - Akreditačný formulár a ručenie zodpovednosti
    


publikované: 30.06.2017 [13:04]
original URL: http://dovrchu.sk/php66/index.php?str=1&spr=967