OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ PODUJATIA

    
    Milí priatelia motoristického športu,
    
    s veľkou ľútosťou vám oznamujeme, že napriek enormnej snahe organizátorov a súčinnosti dotknutých inštitúcií, sa preteky Jantar Team – Homôlka NEUSKUTOČNIA z dôvodu, že Okresné riaditeľstvo policajného zboru Trenčín s konaním tohto podujatia nesúhlasí.
    
    Zároveň ďakujeme za priazeň a podporu všetkým, ktorí sa doposiaľ na organizácií tohto podujatia akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali.
    
    Za organizačný tím Ján Miloň.
    


publikované: 29.05.2017 [15:21]
original URL: http://dovrchu.sk/php66/index.php?str=1&spr=964