Komisia pretekov automobilov do vrchu - Školenie 2017

    
    Školenie jazdcov, súťažiacich a nových žiadateľov o licenciu sa uskutoční dňa 4.3.2017 od 11:00 v Penzióne Q,
    Zvolen tak ako minulý rok.
    
    Adresa:
    
    PENZIÓN Q ***
    Rákoš 9020/3
    960 01 Zvolen
    
    tel.: +421 (0)45 52 45 333
    mobil: +421 914 222 022
    e-mail: info@penzionq.sk
    rezervácia ubytovania: recepcia@penzionq.sk
    GPS súradnice: N 48.330692 E 19.072989
    
    Program:
    Privítanie účastníkov
    Oboznámenie s ročenkou 2017
    Novinky pre sezónu 2017 – novodobé vozidla
    Novinky pre sezónu 2017 – historici a preteky pravidelnosti
    Športové predpisy 2017
    Technické predpisy 2017
    Obed
    Diskusia
    Voľba delegátov na VZ SAMŠ
    Skúšky nových žiadateľov o licencie
    
    Školenie a diskusia s organizátormi sa uskutoční v priestoroch Penziónu Q dňa 3.3.2017 po 18:00.
    
    Peter Ambrúz
    Predseda komisie
    
    


publikované: 1.02.2017 [14:06]
original URL: http://dovrchu.sk/php66/index.php?str=1&spr=954