Komisia pretekov automobilov do vrchu - UPOZORNENIE

    
    Uzávierka na podávanie prihlášok do seriálu MSR PAV pre zahraničných jazdcov s medzinárodnou licenciou z krajín CEZ je 16.4.2017 o 23:59 !!! Prihlášky podané po tomto termíne nebudú akceptované !!!
    
    viac...
    
    

Majstrovstvá Slovenska v PAV 2017 - Registračný formulár
    
    


publikované: 27.01.2017 [14:09]
original URL: http://dovrchu.sk/php66/index.php?str=1&spr=953